Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZVP1 - zkouška vodních prací 1. stupeň

Zkouška vodních prací 1.stupně je základní zkouškou kategorie záchranných prací ve vodě. Prověřuje ochotu psa k práci ve vodě včetně práce ze člunu - jízda, nastupování a vyskakování by měly být pro psa zcela přirozenou součástí jeho práce, stejně tak musí projevit vytrvalost a jistotu v plavání.

ZVP1 SPECIÁLNÍ CVIKY – prováděcí pokyny

Přivolání psa ze člunu na břeh na 25 m

Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Pes je odvezen 25 m od břehu, kde člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu k psovodovi. Pokud na 3. povel pes neskočí, člun se zvolna vrací ke břehu a psovod může povely opakovat až na poloviční vzdálenost (s odpovídajícími srážkami).

Aportování předmětu odhozeného pořadatelem (15 m)

Pořadatel ze člunu vzdáleného 15 m od břehu odhazuje do vody na pokyn rozhodčího libovolný praktický předmět, který dobře plave (nejsou povoleny hračky, míček aj.). Na další pokyn vysílá ze břehu psovod psa k přinesení tohoto předmětu na břeh.

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m)

Psovod se psem procházejí po určené trase v blízkosti břehu, jsou zavoláni rozhodčím na břeh, kde psovod upozorní psa na předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25 m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Pes nesmí vidět ani slyšet odhazování předmětu.

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním

Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (člun apod.) Člun se psovodem se nachází na mělčině asi 5 m od břehu. Pokud je mělčina umožňující brodění psa blíže ke břehu, umístí se pádlo přiměřeně dále od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.

Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m)

Pořadatel sedící ve člunu společně s psovodem a psem odhazuje na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave, do vody na vzdálenost 15 m. Aport by se neměl odhazovat směrem ke břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu. Pes vyskakuje ze člunu, plave pro předmět a přináší jej zpátky ke člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

Přivlečení surfu s osobou (25 m)

Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře ležícího na surfu bez plachty 25 m od břehu a stále volajícího o pomoc. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se jím dovléci ke břehu.

 

ZVP1 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Provádění cviků poslušnosti se řídí prováděcími ustanoveními pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím základnímu stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na vhodné ploše poblíž vody. Cvik ovladatelnosti a průchod skupinou osob se provádí se psem na vodítku. Pro cvik vysílání na cíl se u vodních zkoušek použije jako cíl člun umístěný na souši, může být i varianta člunů vytažených na břehu. Doporučuje se provádět cvik sledování trasy člunu plaváním odděleně od ostatních cviků poslušnosti s možností dostatečného odpočinku psa po tomto cviku. Cviky 1 až 8 poslušnosti se provádějí pro každého psa jako ucelená sestava cviků. 

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách vodních prací neprovádějí.

Sledování trasy člunu plaváním 100m

Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes sleduje člun vzadu. S ohledem na bezpečnost psa, plave pes v optimální vzdálenosti 2 – 7 m od člunu. Trasa člunu je 100 m dlouhá. Setrvání psa na břehu při nastupování psovoda do člunu se hodnotí dílčími body z celkové bodové hodnoty cviku (5 bodů). Aktivní přístup psa, kdy nesetrvá na břehu až do povelu psovoda, a vběhne do vody dříve, nesmí být důvodem pro nesplnění celého cviku a hodnotí se ztrátou dílčích bodů (nejvýše 5 bodů).

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 4 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, řehtačky aj.).  Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř a bez zastavení skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Skupina se nachází pouze po dobu cviku č.2 v prostoru poslušnosti cca 10-15 kroků od stanoviště psovoda odloženého psa, po provedení průchodu prostor vždy opouští.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZVP1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZVP1 celkem 300 bodů

Aktuální informace
Přehledná tabulka pořadí kvalifikačních závodů dle kategorií
19.9.2023 18:22

XVII. Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS / 8. – 10. 9. 2023, Břeclav
Družstvo psovodů SZBK ČR na mistrovství potvrdilo dlouhodobě standardně vysokou úroveň připravenosti svazových psovodů na praktické zásahy a s náskokem obsadilo první místo.
11.9.2023 19:16

PPN-P, 30.8.-3.9.2023, Cholín-Drásov
Díky stále rostoucímu zájmu nejen svazových psovodů byla SZBK ČR uspořádána letos již druhá Prověrka praktického nasazení v plochách.
6.9.2023 01:05

PRAKTICKÝ ZÁVOD ZÁCHRANNÝCH TÝMŮ / 20.-22.10.2023 / Vítkov – Kružberk
Jedná se o práci v plochách (denní, noční) i v sutině, úsekové pátrání, sektory atd. se vším, co může psovoda potkat při nasazení v reálné akci. V závodě můžou být užity všechny úrovně terénů a obtížnosti úkrytů.
5.9.2023 22:38

... přejít na aktuality
Nejbližší akce