Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád SZBK ČR pro záchranné psy

Zkušební řád Svazu záchranných brigád České republiky pro záchranné psy obsahuje soubor zkoušek všech směrů a kategorií výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a na stopách. Prověřuje od základních zkoušek až po zkoušky vrcholové či speciální vycvičenost psů pro hledání živých osob i cadaverů. Základními požadavky na práci záchranných psů jsou při všech cvicích především ochota a radost z výkonu,  temperament, vytrvalost, přesnost lokalizace a identifikace nálezu.

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

Zkouška vstupní

 • ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti (s)

  Zkouška ZZZ je vstupní zkouškou a má hlavní cíl prověřit způsobilost psa k budoucímu možnému využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Psovod se psem v tomto případě provádí cvik STOPA jako alternativu pachové práce.

 • ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti (p)

  Zkouška ZZZ je vstupní zkouškou a má hlavní cíl prověřit způsobilost psa k budoucímu možnému využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Psovod se psem v tomto případě provádí cvik PLOŠNÉ VYHLEDÁNÍ jako alternativu pachové práce.

Zkoušky sutiny

 • ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň

  Zkouška záchranných prací v sutinách 1.stupně je základní zkouškou kategorie sutinového vyhledání pohřešovaných osob. Prověřuje schopnosti psa pachově nalézt a samostatně označit osoby ukryté pod úrovní terénu a současně jeho ochotu pracovat v prostředí, které svými prvky je náročnější pro jeho pohyb.

 • ZZP2 - zkouška záchranných prací 2. stupeň

  Zkouška záchranných prací v sutinách 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie sutinového vyhledání pohřešovaných osob. Pes musí prokázat schopnost práce v terénu se zvýšenými nároky na pohyb včetně práce v noci a vyrovnat se s rušivými vlivy i vyšší obtížností úkrytů osob.

 • ZZP3 - zkouška záchranných prací 3. stupeň

  Zkouška záchranných prací v sutinách 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie sutinového vyhledání pohřešovaných osob. Pes musí prokázat schopnost práce ve velmi obtížném terénu za současného působení rušivých vlivů různého typu a vyhledat vždy předem neznámou kombinaci úkrytů s pohřešovanými subjekty včetně vzorku lidského pachu.

 • ZZPMR - zkouška pro Mistrovství ČR

  Zkouška ZZPMR je výhradně pro Mistrovství ČR a nezadává se do zapsaných zkoušek

Zkoušky plochy

 • ZTV1 - zkouška terénního vyhledání 1. stupeň

  Zkouška terénního vyhledání 1.stupně je základní zkouškou kategorie vyhledání pohřešovaných osob v terénu. Pes musí prokázat ochotu samostatně pracovat, prohledávat určený prostor a pachově vyhledat a poté samostatně označit pohřešované osoby.

 • ZTV2 - zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

  Zkouška terénního vyhledání 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie vyhledání pohřešovaných osob v terénu. Pes musí prokázat dostatečnou vytrvalost a ochotu pracovat i v obtížně prostupném terénu včetně práce v noci a vyhledat pohřešované osoby v úkrytech včetně výškových. Psovod musí prokázat schopnost orientace v terénu a dobrou spolupráci se psem na základě vhodně zvolené taktiky.

 • ZTV3 - zkouška terénního vyhledávání 3. stupeň

  Zkouška terénního vyhledání 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie vyhledání pohřešovaných osob v terénu. Pes musí prokázat vytrvalost a ochotu pracovat i v náročném a obtížně prostupném terénu a vyhledat vždy předem neznámou kombinaci úkrytů s pohřešovanými subjekty včetně vzorku lidského pachu. Psovod musí prokázat jistotu v orientaci a schopnost správné volby taktiky s ohledem na podmínky v terénu.

Zkoušky stopy

 • ZZS1 - zkouška záchranného stopování 1. stupeň

  Zkouška záchranného stopování 1.stupně je základní zkouškou kategorie stop podle zkušebního řádu pro záchranné psy. Smyslem zkoušky je sledováním stopy nalézt a označit ztracenou osobu. Pes musí úspěšně vypracovat dvě stopy s různými osobami a různé obtížnosti.

 • ZZS2 - zkouška záchranného stopování 2. stupeň

  Zkouška záchranného stopování 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie stop podle zkušebního řádu pro záchranné psy. Pes musí prokázat schopnost vyhledat začátek stopy ve vytyčeném prostoru na základě nasumování z identifikačního předmětu ztracené osoby a sledovat správně stopu bez ohledu na terénní překážky a křížení cizí osobou. Druhá praktická stopa se provádí po setmění.

 • ZZS3 - zkouška záchranného stopování 3.stupeň

  Zkouška záchranného stopování 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie stop podle zkušebního řádu pro záchranné psy. Pes musí vypracovat dvě tvarem i terénem obtížné 3h stopy, ztížené vyhledáním začátku stop podle identifikačního předmětu ztracené osoby, rozlišením stopy z indiferentních stop i křížením v průběhu stopy.

Zkoušky voda

 • ZVP1 - zkouška vodních prací 1. stupeň

  Zkouška vodních prací 1.stupně je základní zkouškou kategorie záchranných prací ve vodě. Prověřuje ochotu psa k práci ve vodě včetně práce ze člunu - jízda, nastupování a vyskakování by měly být pro psa zcela přirozenou součástí jeho práce, stejně tak musí projevit vytrvalost a jistotu v plavání.

 • ZVP2 - zkouška vodních prací 2. stupeň

  Zkouška vodních prací 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie záchranných prací ve vodě. Je zaměřena na záchranu osob z vody, které se dostanou do nesnází v různých situacích. Pes musí projevovat výraznou chuť a vytrvalost v práci ve vodě včetně výborné fyzické kondice.

 • ZVP3 - zkouška vodních prací 3. stupeň

  Zkouška vodních prací 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie záchranných prací ve vodě. Kromě záchrany osob z vody, které se dostanou do nesnází v různých situacích, musí pes též ovládat pachové práce na vodní hladině a v pobřežním pásmu. Schopnost psa nalézt a označit ve vodě vzorek lidského pachu je základní podmínkou pro splnění zkoušky a má i vysokou upotřebitelnost v praxi.

Zkoušky laviny

 • ZLP1 - zkouška lavinových prací 1. stupeň

  Zkouška lavinových prací 1.stupně je základní zkouškou kategorie zimní varianty terénního vyhledání s osobami ukrytými pod sněhem. Není ambicí ani cílem zkoušek lavinových prací podle tohoto zkušebního řádu připravovat psy pro vyhledání osob zavalených v lavině.

 • ZLP2 - zkouška lavinových prací 2. stupeň

  Zkouška lavinových prací 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie zimní varianty terénního vyhledání s osobami ukrytými pod sněhem. Pes musí prokázat schopnosti pohybu a pachové práce ve sněhovém poli v denním i nočním nasazení.

 • ZLP3 - zkouška lavinových prací 3. stupeň

  Zkouška lavinových prací 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie zimní varianty terénního vyhledání s osobami ukrytými pod sněhem. Pes musí kromě schopnosti pohybu v náročnějším terénu na sněhovém poli ovládat v pachové práci současné vyhledání živých osob i vzorku lidského pachu.

Zkoušky speciální

 • ZZP-C1 - zkouška záchranných prací Cadaver 1. stupeň

  Zkouška záchranných prací cadaver 1.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem v sutinách. Obsahem zkoušky jsou dvě speciální práce bez poslušnosti.

 • ZLP-C1 - zkouška lavinových prací Cadaver 1. stupeň

  Zkouška lavinových prací cadaver 1.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem ve sněhovém poli. Obsahem zkoušky jsou dvě speciální práce bez poslušnosti.

 • ZVP-C1 - zkouška vodních prací Cadaver

  Zkouška vodních prací cadaver 1.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem pod vodou. Obsahem zkoušky jsou dvě speciální práce bez poslušnosti.

 • ZTV-C1 - zkouška terénního vyhledání Cadaver 1. stupeň

  Zkouška terénních prací cadaver 1.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem v terénu. Obsahem zkoušky jsou dvě speciální práce bez poslušnosti.

 • ZZP-C2 - zkouška záchranných prací Cadaver

  Zkouška záchranných prací cadaver 2.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem v sutinách. Obtížností, použitím rušivých předmětů i různých negativ a důrazem na odpovědnost psovoda při prohledání terénu se co nejvíce přibližuje praxi.

 • ZLP-C2 - zkouška lavinových prací Cadaver

  Zkouška lavinových prací cadaver 2.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem ve sněhovém poli. Obtížností, použitím rušivých předmětů i různých negativ a důrazem na odpovědnost psovoda při prohledání terénu se co nejvíce přibližuje praxi.

 • ZVP-C2 - zkouška vodních prací Cadaver

  Zkouška vodních prací cadaver 2.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem pod vodou. Obtížností, použitím rušivých předmětů i různých negativ a velikostí prohledávaného prostoru vodní hladiny se co nejvíce přibližuje praxi.

 • ZTV-C2 - zkouška terénního vyhledávání Cadaver

  Zkouška terénních prací cadaver 2.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem v terénu. Obtížností, použitím rušivých předmětů i různých negativ a důrazem na odpovědnost psovoda při prohledání terénu se co nejvíce přibližuje praxi.

Poslušnosti


Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce